Wijksurveillance Toezicht en Handhaving

Onze wijksurveillanten worden succesvol ingezet in o.a. gemeentekernen, woonwijken en onoverzichtelijke industrieterreinen. Deze inzet is bijzonder geschikt om in een relatief klein gebied te rijden waar (een toename) van overlast of criminaliteit wordt geconstateerd.

We worden ingezet om (letterlijk) rondjes te fietsen ’s avonds, ’s nachts maar ook overdag om de openbare orde te handhaven. Daarnaast worden we ingezet voor het bevorderen van de veiligheid in aangegeven (uitgaans-) gebieden om overlast (van jongeren) en criminaliteit tegen te gaan en problemen te voorkomen.

Doordat onze wijksurveillanten mobiel zijn, kunnen ze zich makkelijk tussen het (uitgaans-) publiek mengen. Ze zijn daardoor direct aanspreekbaar en kunnen adequaat optreden als dat nodig is. Door een herkenbare uitstraling hebben zij ook een preventieve werking.

Door een goede communicatieve samenwerking met de Politie, Wijkagent(en) en de Gemeente kunnen we vooraf en tijdens de werkzaamheden 24/7 met elkaar communiceren en overlast beperken.

Wijksurveillance Toezicht en Handhaving in Nederland en:

Wijksurveillance Toezicht en Handhaving diensten

Interesse in meer beveiligingsdiensten van Royaal Event Security?